Pagromdom

Sonetong Bikol XV

Tàdáw pa man aarógon ko s’yá
Kun iká saíya bakóng sakò?
Na hahaléon ko an ako na,
Sásanglian ibáng akó bakò.
Anó daw an pagmáteng nag-abót
Kan nádangog mo an pag-áwit n’yá;
Árog kayá sakó na naghapót:
Na sa púso mo anó’n daw kitá?
Maláom na lang an sakóng haróng
Na iká man mátuktok giráray;
An sakóng matá daé mapírong,
‘Di babayáan sakóng pagbantáy.
Háen ka na, O namómòtan ko?
Logód maogmá’n saímong púsò.


(salin sa Filipino)

PAGGUNITA

Bakit kaya tutularan ko s’ya
Kung ikaw ay kanya hindi akin?
Na aalisin ko ang ako na,
Papalitan ng ibang ako’y hindi.
Ano kaya’ng damdaming tinanggap
Nang marinig mo ang pag-awit n’ya;
Katulad ko kayang napatanong:
Na sa ‘yong puso tayo’y ano na?
Mag-aasa na lang ang aking tahanan
Na ika’y kakatok pang muli;
Hindi ipipikit ang aking mga mata,
Hindi iiwanan ang aking pagbabantay.
Nasaan ka na, O minamahal ko?
Sana’y masaya ang iyong puso.

Comments

Popular Posts