Posts

Showing posts from September, 2007

Premio Tomas Arejola para sa Literaturang Bikol

An satong mga aki

An pintakasi ni Ina

Pagbulig ki Ina, pagbulig sa Bikol

An Kabikolan sa mga mata ni Yapan

Padagos na orag