Tuesday, March 07, 2006

Mga Larawan mula sa "Paglilitis ni Mang Serapio"

"Ang Unang Tagapagtanong."


"Wala kang kasalanan? Titingnan natin."


"Pag-aaruga ng bata ang krimen niya!"
-------------------------------------------
"Ang Paglilitis ni Mang Serapio"
A Palanca Award-Winning Play by Dr. Paul A. Dumol
March 1 to 4, 2006
Fernando Hall
Ateneo de Naga University

2 saw it:

tiborce said...

haneps ka, vic, pano mo ako nahanap? ili-link ta ka iyo?

Kristian S. Cordero said...

marahay rahay