Antisipasyon

Igwang halabaon na panahon
sa pag-ultanan kan paghalat asin pagdatong—

arog baga kan pagtapos kan halawig na tag-init
asin an uran mapoon na saaga.

Kun pa’nong namamate ta an tubig, haros,
sa satong mga palad o garo baga mga kristal,

nakadukot sa satong mga buhok,
haros, haros sana, asin mayo pa.


Anticipation

There is a very long time
between the waiting and the coming—

like when the long summer ends
and tomorrow starts the rain.

How we feel the water, almost,
in our palms or crystal-like,

clinging to the strands of our hair,
almost, almost, and not yet there.

Comments

Popular Posts