Paghalat

Kita rogaring kan sarong bagay
na tulid, na mahiro
sa sunod na oras,

asin an satong mga mata nakaturuhok
sa linya kan mga sipres
sa luwas na naglalaom

na bayaan an satong paghiling.


Waiting

We are of something
still, that will move
in the next hour, maybe,

and our eyes are fixed
on the row of cypresses
outside anticipating

to leave our sight.

Comments

Popular Posts