Sarong Bangging Mabitoon

Uya na! Bikolano ka? Magduruman kita!
Sa Disyembre 12, 2006, alas-nuebe nin banggi
Conspiracy Garden Cafe
Visayas Avenue, Quezon City
Magkanta, magtula, magbayle, asin iba pa...

Comments

Popular Posts