Pagpoon kan Kamawotan

An pagnegar minatápos
sa pagwagayway kan kurtina,
nagsasabing may naglalaog

na doros—
dara an parong kan kadlagan
na dati tang kawatán.

An hamot
kan mga kanda
nasa palibot, parani satuya.

Dangan an mga burak
saro-sarong natitikrag
tanganing hadokan an kinaban.

An imbong nagkikitik
sa satong mga dapan, matulod
sato pasiring sa pag-arang—

asin sasambiton ta:
an ngaran o ano pa man
na nakaagi.

Comments

Popular Posts