Laban, Bikol, laban!

An blog na ini minasuporta ki
Mr. Sabas "Abang" Mabulo
para sa pagka-Kongresista
sa Enot na Distrito kan Camarines Sur.

An Bikolano minalaban,
minsan pa ipadara
kan musingon na presidente
an aki niya tanganing
magpawa'wa nin pirak
sa satong lugar.

Comments

MJ said…
Tama ka diyan! Bako college man si Dato kan kita lumaog ning college? Ano si mga obserbasyon mo saiya? E-mail mo na lang sako (kamurawayan_ko@yahoo.com) ta baka mabalangibog pa digdi sa blog an correspondence ta.
vic said…
bako man sa paghambog, kaklase ko si dato sa speech and rhetorics uder the late dr. huelgas. tolo sana kaming lalaki kaya magkairibahan, magkataraid. si dato nag-aarog sana samo. kaklase mi si alex popanes. bakong botog. totoo yan. kaya pano ako masuporta diyan sa pekeng bikolano.

Popular Posts