Kalangítan-Kapahingalóan

Heaven-Haven by Gerard Manley Hopkins SJ (1844-89)

Sinúsûlot na kan beáta an saíyang bélo

Minâwót kong dumumán
Sa kun saín an mga burábod daí natítiyanan,
Sa mga búkid na daí inaábot kan mga yélong inúuran
Asin pípira an mga líryong minásayaw sa tatamnán.

Asin hinágad kong mápaduman
Kun saín daíng mga bagyóng tampalásan,
Kun saín an bérdeng kahiwásan tunínong sa kapahingalóan,
Asin harayô sa sîwag kan kadagátan.

Comments

Popular Posts