Naglalangkaw na an Tubig


for my friends in Lupi who are affected by the displacement caused by the construction of a dam project by Gloria and his son DatoAn tubig naglalangkaw! Naglalangkaw an tubig!
Ano an buhay kun an kusá magigin danaw?
Pagpasaluib kan kuta sa banwâ sadiring kasarig!

Ay! Hilnga baya ta paabot na an pagtakig
asin ngirhat kan banwaan na malataw
huli ta naglalangkaw na! Naglalangkaw an tubig!

May agrangay an banwaan na linulupig
ta iniirarom na sa tubig, garo sana karaw
an pagpasaluib kan kuta sa banwâ sadiring kasarig!

Hain an pagmakulog sa dagang ngunyan tinitipig
sa mga sagin-sagin na papel asin asin pag-omaw?
Ta an tubig naglalangkaw! Naglalangkaw an tubig!

Paaram na daw maogmang banwaan na hilig?
Paaram na daw dinakulaan na malaad na tingraw?
Pinasaluiban ka kan kuta sa banwâ sadiring kasarig!

Ay ta dai! Dai matogot an sa daga totoong minasarig!
Sisilawon ta sinda kan kosog kan satong kurahaw!
An tubig naglalangkaw! Naglalangkaw an tubig!

Madya na, mga katood, pûnan an pagribaraw!
Rumpagon an tuyo nindang pagkaraw!
An tubig naglalangkaw! Naglalangkaw na an tubig!
Pagpasaluib kan kuta sa banwâ sadiring kasarig!

Comments

Popular Posts